top of page

טכניקה ווקאלית חדשה המבוססת על נשימה של תינוק המשתמש בנשימת צ'י. בשם טכניקת הלידה מחדש. מדריך למורים למוזיקה וללא מורים למוזיקה.

כולנו שרים ביחד

40.00C$מחיר
  • בכרטיס הזיכרון יש את כל תרגילי הנשימה והקול.

bottom of page